Vertrouwenscontactpersoon

Voetballen in de regio Breda voor jong (kabouters en jeugd) & oud (Senioren, Veteranen en walking football). En natuurlijk voor jongens en meiden!

Marian Beijer

Wanneer kun je contact zoeken met mij als Vertrouwenscontactpersoon?

Als je te maken hebt met pesten, met ongewenst seksueel gedrag of verbaal geuite toespelingen en je wilt dit melden of hierover praten.

Soms gebeuren er op of rond de voetbalvelden dingen waarmee je als lid/ouder/vrijwilliger/werknemer niet graag te koop loopt of die voor de betrokkene(n) gevoelig liggen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van ongewenst gedrag zoals intimidatie, agressie, dreigementen, pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie (misbruik) enz.

Deze negatieve ervaringen kunnen in de meeste gevallen besproken worden met een leider, een trainer, een coördinator of een bestuurslid van de club. Deze stap blijkt echter soms te groot omdat het onderwerp gevoelig voor je ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte, of wil je de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden. Op deze momenten kan je bij s.v. S.A.B. naar een vertrouwenspersoon gaan.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon zijn:

  • Luisteren, bemiddelen, beantwoorden, onderzoeken, adviseren en verwijzen indien nodig over de bovengenoemde vertrouwelijke zaken.
  • Behandelen van alle zaken in vertrouwelijke sfeer en ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
  • Uitsluitend communiceren met derden/bestuur indien de betrokkene hier toestemming voor geeft.
    op mij doen. De informatie is en blijft vertrouwelijk en ik neem uitsluitend met toestemming van betrokkene contact op met anderen.

Ik ben te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@svsabbreda.nl en vergeet hierbij niet je eigen e-mailadres te vermelden en eventueel je telefoonnummer als je teruggebeld wilt worden.

Marian Beijer

Meer informatie over mij als persoon, de functie en de mogelijkheden.

Mocht je toch nog ergens vragen over hebben dan verneem ik dat graag!

Ik ben Marian Beijer, 62 jaar, gehuwd en woonachtig in Breda. Ik doe graag hardlopen en ik speel tennis bij TV het Ei in Breda. Ik ben meer dan dertig jaar werkzaam geweest als Maatschappelijk werker en Vertrouwenspersoon voor medewerkers van een grote zorgorganisatie in het Zuidwesten van Nederland. Na het beëindigen van mijn actieve loopbaan heb ik besloten om me als Vertrouwens(contact)persoon beschikbaar te stellen voor verenigingen in mijn woonplaats Breda. Zo ook bij s.v. S.A.B.

  • Waarvoor kun je bij mij terecht als onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon?

Als lid van s.v. S.A.B. kun je met allerlei zaken terecht, die te maken hebben met ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag waarmee jezelf bent geconfronteerd, waarvan je getuige bent geweest of last hebt (gehad) binnen deze vereniging en waarover je met iemand wilt praten.

  • Wat kun je van mij als onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon verwachten?

Ik ben geen lid of bestuurder van s.v. S.A.B., maar biedt je een luisterend oor en ik kan je helpen.

Deze hulp kan bestaan uit het geven van advies, het verwijzen naar bepaalde functionarissen of hulpverleners maar ook het aanbieden van bemiddeling als dat door jou wordt gewenst. (bijvoorbeeld bij pestgedrag). Ik ben dus niet alleen het aanspreekpunt en luisterend oor maar ga ook actief met je aan de slag om een oplossing te vinden voor het besproken probleem.

  • Wanneer kun je contact zoeken met mij als Vertrouwenscontactpersoon?

Als je te maken hebt met pesten, met ongewenst seksueel gedrag of verbaal geuite toespelingen en je wilt dit melden of hierover praten. Onder ongewenst seksueel contact kan worden verstaan: verbale seksuele toespelingen, ongewenste fysieke toenaderingen, onvrijwillige seksuele contacten- en handelingen.

  • Wie kan er zoal contact opnemen met mij als onafhankelijk Vertrouwenscontactpersoon?

Iedereen die bij s.v. S.A.B. betrokken is zoals leden, vrijwilligers, ouders- en verwanten van leden, kunnen een beroep