Contributie

Alle informatie bij elkaar m.b.t. de contributie en verenigingskosten.

Contributie 2024

Kabouters (tot 6 jaar)

€ 80,–

Pupillen / junioren (6 tot 13)

€ 150,–

Junioren (13 tot 18)

€ 180,–

Senioren

€ 250,–

Familie contributie

€ 370,–

Walking Football

€ 70,–

Vr. 30+ Heren (spelen 4 avonden per half jaar)

€ 80,–

Vr. 30+ Vr. 18+ Dames (Trainen 1x p.w. + spelen 4 avonden per half jaar)

€ 110,–

Passief lidmaatschap

€ 100,–

Inning contributie per half jaar: september/ januari