Geschiedenis

De vereniging S.A.B. werd op 15 september 1934 opgericht als uitvloeisel van jongerenwerk in de parochie van St. Anna te Breda: Als een parochievoetbalclub dus, die de toepasselijke naam SINT ANNA BOYS mee kreeg van de initiatiefnemer de heer Quirinus Nagtzaam, koster bij de parochiekerk St. Anna.

De eerste stappen

Het eerste bestuur werd gevormd door Kees de Jongh, voorzitter, Quirinus Nagtzaam, secretaris en A. Verdaasdonk, penningmeester.

Verder traden als adviseurs en begeleiders toe kapelaan De Wit en de broeders Borromeus en Vincentius (van de Aloysiusschool; de schoolclub AVC ging in S.A.B. op).

De eerste tijd werd in derde klasse onderafdeling gespeeld op het voetbalveld van boer Schoenmakers aan de Dr. Batenburglaan. Later verhuisde men naar een veld aan de Dreef, achter het cafe van de familie Gielen. Weer enige tijd later werd een eigen veld in gebruik genomen op ongeveer de plaats waar thans de Heuvelbrink is gelegen. Daar groeide het aantal leden en elftallen en klom men op naar de 1e klasse. Daar ook deden latere NAC-spelers hun eerste voetbalervaring op. Na de oorlog, toen er huizen moesten worden gebouwd op het in gebruik zijnde terrein, verhuisde S.A.B. naar het voormalig Groen-Wit terrein aan de Heuvelstraat, dat in 1993 buiten gebruik is gesteld voor het voetbal. Ook hier zijn nu huizen gebouwd. Een bloeiperiode begon en voor vele gezinnen uit de grote S.A.B.-familie liggen hier de mooiste herinneringen. Hier ook vonden de carnavalsvereniging Ut Lekker Bietje en de carnavalsband Agste, die beide nu nog steeds een florerend bestaan leiden, hun oorsprong. Hier ook werd de basis gelegd voor clubliederen en het clubblad en werden ook musicals geproduceerd, die zowel binnen Breda als buiten Breda werden opgevoerd. Aan de Heuvelstraat werd ook het eerste eigen clubhuis gebouwd, en werd de donderdagavond de vaste clubavond. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.

In 1965 moest de inmiddels groot geworden vereniging verhuizen en werd, aanvankelijk met de nodige scepsis, het sportpark aan de Ruitersboslaan in gebruik genomen, met weliswaar 3 gloednieuwe velden, maar wel enigszins buiten de woonwijken gelegen.

De vereniging doorstond deze overgang echter zeer goed en werd van parochieclub een club met een groter bereik in Breda. In 1967 kon het nieuwe – in eigen beheer gebouwde – clubhuis in gebruik worden genomen; sinds die tijd werden daaraan diverse verbeteringen en ook een behoorlijke vergroting gerealiseerd.

De vereniging groeide gestaag; de jeugdafdeling ontwikkelde zich tot een van de betere in de regio en is dat thans nog. De oudere senioren blijven bij ons nog actief als veteraan. In 1968 ontstond een zaalvoetbalvereniging, die sindsdien onafgebroken één of meer elftallen in competitie heeft gehad. En in 1971 ontstond, eigenlijk ter voorkoming van inwoning op onze terreinen door een andere vereniging, een handbalafdeling, die derhalve meer dan 25 jaar actief is geweest maar helaas in 2008 wegens gebrek aan voldoende leden is opgehouden.

Ook hebben we nog een korte periode een damesvoetbal elftal gehad.

Ontspanning, kameraadschap en gezelligheid hebben bij S.A.B. steeds een belangrijke rol gespeeld; dat verklaart misschien dat het 1e seniorenelftal nooit hoger dan 4e klasse KNVB heeft gespeeld. Hierin kwam uitgerekend in ons jubileumjaar een einde. Het kampioenschap in de 4e klasse werd behaald op 2 mei 2010 en promotie naar de 3e klasse was voor het eerst in ons bestaan een feit. Een resultaat wat hoofdzakelijk behaald is met spelers die vanuit onze eigen jeugd zijn doorgestroomd naar de senioren.

Na deze glorietijd zijn we langzaam teruggezakt naar de 5e klasse. Vanaf seizoen 2013-2014 hebben we gebouwd aan een nieuw 1e elftal. Jeugdspelers zijn doorgestroomd en we hebben 3 overbruggingsjaren achter de rug. Seizoen 2016-2017 is de ambitie uitgesproken om mee te doen voor promotie. We zullen zien of dat gaat lukken.

Veder zijn we er trots op dat we -ondanks de grote concurrentie van andere clubs binnen Breda- we sinds seizoen 2015-2016 in alle categorien weer jeugdteams hebben spelen. Ook de allerkleinste kunnen bij ons terecht. Als ze kunnen lopen en uit de luiers zijn, kom er dan gerust een keer mee langs op zaterdagochtend om 10.15 uur.

SAB IS Dé CLUB VOOR JONG EN OUD