Afmelden of Overstappen

Voetballen in de regio Breda voor jong (kabouters en jeugd) & oud (Senioren, Veteranen en walking football). En natuurlijk voor jongens en meiden!

Afmelden/ Overstappen

Afmelden als lid dien je schriftelijk of per e-mail uiterlijk aan het einde van het seizoen door te geven aan onze ledenadministratie. Bij niet-tijdig afmelden als lid van s.v. S.A.B. (voor 1 juli), wordt ieder lid geacht het gehele nieuwe seizoen lid te zijn en hiervoor de dan geldende contributie te betalen.

Bij een overstap naar een andere vereniging moet overschrijving worden aangevraagd bij de nieuwe vereniging. Dit doe je door jezelf aan te melden bij de nieuwe vereniging. Zij zullen je registreren en s.v. S.A.B. krijgt automatisch een melding vanuit de administratie van de KNVB dat overschrijving is aangevraagd. Wij zullen medewerking verlenen nadat alle contributies van het lopende jaar (periode 1 juli/30 juni) door de penningmeester zijn ontvangen en materialen die in bruikleen zijn uitgereikt compleet en in goede staat zijn ingeleverd. Mocht je daar niet aan hebben voldaan dan zal er in de administratie van de KNVB door s.v. S.A.B. een financiƫle blokkade worden ingevoerd, waardoor het niet mogelijk is om over te gaan naar een andere vereniging.

Bij een overstap van een andere vereniging naar s.v. S.A.B. moet overschrijving worden aangevraagd bij ons. Dit doe je door ons aanmeldformulier in te vullen en indien nodig, meteen een pasfoto mee in te leveren. Wij zullen je registreren en de vereniging bij wie je vertrekt krijgt automatisch een melding vanuit de administratie van de KNVB dat overschrijving is aangevraagd. Zodra zij akkoord zijn met de overschrijving kunnen wij meteen een tijdelijke spelerspas online aanvragen. In principe ben je daarna diezelfde dag voor een aantal weken speelgerechtigd met deze tijdelijke pas. Daarna zal z.s.m. de definitieve pas worden aangevraagd. Hiervoor hebben we de pasfoto nodig.

Wijzigingen

Voor wijziging van adres, telefoonnummer of e-mailadres graag een bericht sturen naar de ledenadministratie.