Walking Football s.v. SAB Breda

Na een partijtje Walking Football tijdens de SAB sportweek van vorig jaar hebben de deelnemers medegedeeld dat het veel plezier gaf. Elkaar na lange tijd weer zien en bijpraten maar ook op een rustige manier toch een potje voetballen en natuurlijk ook de derde helft. Daarom zijn we zondag 9 sept. weer bij elkaar gekomen om te bekijken om er animo voor was.

En dat bleek inderdaad, op deze 1e dag kwa-men er al 16 oud leden van SAB af. Afgesproken is dat we voortaan om de 2 weken het spelletje gaan spelen. Er kunnen zich nog steeds mensen opgeven, oud leden van SAB en mogelijk ook vrienden en kennissen die dit ook zouden willen spelen. De minimum leeftijd is 55 jaar. Samenkomst om 10,- uur, warming-up om 10.15 uur en daarna 3 maal 15 minuten lekker “footballen”. Je hoeft alleen maar voetbalschoenen mee te nemen, voor de tenues wordt gezorgd. (shirts, broeken en kousen)

Je kunt je aanmelden bij Pieter van Ginneke of Frans Bos of je kunt gewoon op de zondagmorgen langskomen. Dus: “zegt het voort”

Er zal ook via Facebook aandacht aan besteed worden, dus delen graag!

Spelregels Walking Football

Bij Walking Football staan fair play en plezier voorop. Walking Football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal maar kent wel een aantal uitzonderingen, namelijk: er mag niet worden gerend, er is geen buitenspel en er zijn geen keepers. Niet rennen houdt in dat er altijd één voet aan de grond blijft.

De basisregels van Walking Football zijn:

– Een wedstrijd duurt 2 of 3 maal 15 minuten;
– Er wordt gespeeld op een veld (gras) van 42 meter bij 21 meter met minigoals;
– Er wordt gespeeld 6 tegen 6 gespeeld;
– Er wordt gespeeld zonder keepers. Indien een speler veelvuldig in/voor de goal staat, wordt dit bestraft met een penalty;
– Er mag onbeperkt gewisseld worden. Het veld mag betreden en verlaten worden naast het eigen doel;
– Het rennen met en zonder bal is niet toegestaan. Rennen wordt bestraft met een indirecte vrije trap op de positie waar de speler is gaan rennen.
– Er mogen geen slidings worden gemaakt;
– Er mag niet worden gescoord vanaf eigen helft.
– De bal mag niet boven heuphoogte worden gespeeld.
– De buitenspelregeling is niet van toepassing;
– Er worden geen penalty’s genomen, maar een indirecte vrij trap (3 meter afstand);
– Indien de bal de zijlijn of achterlijn is gepasseerd, wordt de bal met de voet weer het spel inbren-gen. Dit kan door intrappen of indribbelen. De afstand van de tegenstander bedraagt minimaal 3 meter.
– Lichaamscontact is verboden, een schouderduw is dus ook niet toegestaan.
– Na een doelpunt volgt een aftrap in het midden van het speelveld. De tegenpartij moet minimaal 3 meter afstand houden;
– Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen.

Namens de organisatie van de Walking Football Commissie:

Pieter van Ginneke | email: pvginneke@bredawest.nl
Frans Bos | email: bosjes@casema.nl
John Bouwmeester

De eerstvolgende speeldagen zijn

zondag 7 okt, 21 okt. en 4 nov.

Als u zich opgeeft, graag je mailadres en 06 nummer doorgeven, je krijgt dan automatisch berichten binnen via de App-groep.

Vorige

Volgende