Van de interim voorzitter (09-2019)

Beste SAB leden,

Zo vlak voor ons 85-jarig jubileum verschijnt de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe voetbalseizoen. Op 14 september is ons clubske 85 jaar en dat moet gevierd worden. Onze activiteiten commissie heeft er dan ook hard aan gewerkt om van deze dag een geweldige dag te maken voor jong en oud.

Het programma van die dag is breed gecommuniceerd naar eenieder die betrokken is bij SAB. Daarom wil ik langs deze weg de activiteiten commissie heel hartelijk bedanken voor hun gedreven inzet en ik weet zeker dat het een geslaagd jubileum gaat worden.

Op 21 september is in samenwerking met de gemeente Breda en alle voetbalverenigingen van Breda e.o. een start gemaakt om sportiviteit en respect op de velden extra aandacht te geven. Het dood schoppen van een grensrechter, een vrijwilliger die dit voor zijn plezier doet, enige tijd geleden is de aanleiding. Dit mag en zal NOOIT meer gebeuren. En het begint ook bij ons clubske. Ook wij zullen meer aandacht moeten hebben voor sportiviteit en respect voor onze vrijwilligers, scheidsrechters, medespelers en tegenstanders. En niet alleen onze actieve leden maar ook iedereen die langs de kant staat. Meer hierover verder in de nieuwsbrief.

Last but not least moet ik melding maken van “een ballenmonster” in ons clubske. Ik ben ervan geschrokken dat er jaarlijks meer dan 100 ballen bijbesteld moeten worden. Een onkostenpost van meer dan € 2.500,– per jaar wat van de contributie inkomsten af gaat. Dit blijkt al een jaarlijks terugkomend probleem wat zwaar weegt binnen onze uitgaven. Ja, we hebben voetballen nodig in een voetbalvereniging maar dat er zoveel per jaar worden versleten is m.i. onmogelijk. Haal ballen op als deze buiten het complex geschoten worden, wees mede verantwoordelijk in deze. Dit geldt natuurlijk voor alles wat door de vereniging ter beschikking gesteld wordt. Zeker ook voor de tenues en andere zaken. De overweging is zelfs om voor hiervoor een soort “statiegeld“ te gaan vragen?

Voldoende vragen en zaken om over na te denken.

Pieter van Ginneke

Interim voorzitter s.v. SAB Breda, ons clubske!

Vorige

Volgende