Coronamaatregelen // Update 26-03-2020

door | 26 mrt 2020 | Bestuursmededelingen, Coronamaatregelen

Beste leden en sponsoren van s.v. SAB.

Competitie

Nu het kabinet de teugels strakker heeft aangetrokken en een verbod op bijeenkomsten heeft uitgevaardigd tot 1 juni, zou het zomaar kunnen zijn dat de competitie voorbij is.
Dit moet nog formeel door de KNVB worden bevestigd en wat de consequenties daarvan zijn. Zodra dit bekend wordt zullen wij jullie informeren hierover.

Activiteiten

Alle activiteiten zoals trainingen, vergaderingen, clubavond kunnen ook geen doorgang vinden tot nader order. Helaas hebben we daarom ook moeten besluiten om het tentenkamp
voor de jeugd uit te stellen tot volgend jaar. Betreffende alle activiteiten en ook de voortgang van de competitie / trainingen houden we jullie op de hoogte via de nieuwsbrief, website en zo nodig via Whatsapp en Facebook.

Financiële consequenties club

Deze maatregelen hebben ook financiële consequenties voor ons clubske. Het allergrootste gedeelte van onze inkomsten bestaat uit contributie, sponsorinkomsten en vooral ook de kantine inkomsten. We hopen dat alle leden en sponsoren solidair zijn met ons clubske en dat dit geen verlies geeft voor onze inkomsten De kantine inkomsten zijn hierdoor volledig stil komen te liggen en alle vaste lasten gaan wel door. Ook andere clubs hebben nu dit probleem.

We hebben als gezamenlijke amateurclubs in Breda een verzoek ingediend bij zowel Gemeente als KNVB om onze huur voor de velden en lidmaatschap KNVB tijdelijk stop te
zetten, daar wij anders in de problemen komen. Onze ambities moeten hierdoor ook bijgesteld worden.

We hadden al een start gemaakt met de nieuwe LED verlichting voor de trainingsvelden en we zijn gestart met oriënterende gesprekken over het vernieuwen van de kleedkamers.
Weet dat we hier wel mee doorgaan maar dit is wel afhankelijk van de financiële consequenties van deze maatregelen. We zullen met elkaar alle zeilen moeten bijzetten om ook financieel deze moeilijke tijd goed door te komen.

Verbod op bijeenkomsten, SAB terrein

SAB is door de gemeente op de hoogte gesteld van het besluit dat alle gemeentelijke buitensportaccommodaties in het kader van de Corona crisis ( ter voorkoming van
besmettingsgevaar) voor onbepaalde tijd gesloten zijn. Dat besluit is mede ingegeven door de besluiten van het Kabinet en de adviezen van RIVM en GGD. Op de toegangspoorten van alle gemeentelijke sportaccommodaties worden borden aangebracht waarop de tijdelijke sluiting van het sportcomplex wordt gemeld en waarop tevens wordt aangegeven dat betreden van het sportcomplex niet is toegestaan en strafbaar is.

Neem geen risico met je eigen gezondheid!

Rest ons voor nu iedereen nogmaals te attenderen om alle maatregelen in acht te nemen! We moeten met elkaar dit tot een goed einde brengen voor onze club, maar bovenal voor
jezelf en omgeving.

Blijf gezond!!

Het bestuur