Uitstel ALV

door | 18 jan 2021 | Bestuursmededelingen

Aan de leden / ouders – verzorgers van de s.v. S.A.B.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de uitgestelde ALV van november 2020 digitaal te gaan houden op donderdag 28 januari 2021. Tijdens de laatste Hoofd Bestuursvergadering is besloten om geen digitale ALV te houden. Wij vinden dit niet passend voor ons clubske omdat we met deze technieken juist een deel van onze trouwe bezoekers mogelijk van onze ALV uitsluiten. Bij elkaar komen en elkaar fysiek zien en spreken hoort meer bij ons! Vandaar dat de ALV tot nader bericht is uitgesteld totdat we fysiek bij elkaar kunnen komen in ons mooie clubhuis.

Bij de herstart van de competitie en het weer open zijn van ons clubhuis zullen we dat, zodra de 1,5 meter kan worden losgelaten, gaan vieren met een spetterend feest voor de volwassen leden. Tijdens dit feest zullen ook alle jubilarissen worden gehuldigd. Boegbeeld SAB wordt een jaar uitgesteld. Voor de jeugd zal er een grandioze dag georganiseerd worden.

Tevens heeft het hoofdbestuur besloten om de contributie voor de 2e helft van seizoen 20-21 aan te passen. De contributie bestaat uit een basis lidmaatschap van € 44,00 en een verhoging bij deelname spelactiviteiten bij jeugd en senioren. Deze verhogingen laten we vervallen. Bij de leden die minder dan € 44,00 betalen, willen we de contributie bedragen
wel in stand houden, met uitzondering van onze kabouters. Bij hun vervalt de contributie voor deze 2e helft.

Wij denken hiermee een rechtvaardig besluit te hebben genomen daar het voetballen en competitie te lang stil ligt.

We snakken er ernstig naar om elkaar weer te zien, te gaan voetballen en de derde helft te vieren en hopen dat dit snel weer kan gaan gebeuren.

Blijf allen gezond en zorg voor elkaar in deze bizarre tijden.

Bestuur s.v. S.A.B.