Samenvatting van de ALV van 16 november 2023

door | 13 dec 2023 | Bestuursmededelingen, Verenigingsnieuws

Onze voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en meldt dat er vandaag 3 belangrijke punten op de agenda staan. 

De leden die ons afgelopen seizoen ontvallen zijn, het voorstel om Mike Laarhoven te benoemen als penningmeester en de plannen die SAB voor volgend jaar heeft, i.v.m. de  verduurzaming. 

Afgelopen jaar zijn 4 leden van SAB overleden, Christiaan Vrolijk, Chris Liesker, René Hardorff en Hans Ruedisueli. Met 1 minuut stilte werden deze leden herdacht.              

Er zijn 47 personen aanwezig, nog mooi aantal, er zijn 6 afmeldingen, Pierre van Ham, Anton Visser, Peter Broere, Frans Bos, Dre Ruskus en Ramon Tax.                                                         

De notulen van de laatste ALV, 17 november  2022 worden ongewijzigd vastgesteld.

Senioren elftallen, de selectie beleefde een dramatisch seizoen met als resultaat een degradatie naar de 5e klasse, zondag 3 deed het niet veel beter, maar ze kijken wel weer vooruit. Voor SAB zaterdag 2 werd het een gitzwart seizoen, op 11 dec. 2022 kwam hun teammaatje Christiaan Vrolijk om het leven door een noodlottig ongeval. Door deze gebeurtenis werd het team hechter en kwam zo tot de finale van de bekerronde, waarin ze door een sterke tegenstander geklopt werden.  Zaterdag 3 kende een seizoen om snel te vergeten, vele blessures en vele doelpunten tegen. Walking Football werd een leuk team en organiseerde met elkaar een mooie barbecue. Heren 35+ kende een mooi seizoen en werden ongeslagen kampioen. 

Jeugd elftallen, het dieptepunt was het overlijden van de jeugdvoorzitter Chris Liesker, een enorme aderlating voor onze vereniging. De jeugdafdeling heeft even tijd nodig gehad om deze klap te verwerken, maar ze kwamen er ijzersterk uit. Het bestuur werd uitgebreid en Tom Smits werd de nieuwe jeugdvoorzitter. We kregen vooral bij de jongste jeugd veel nieuwe aanmeldingen binnen. Het aantal jeugdleden steeg van 101 naar 160 leden. Er is ook een meidenteam opgezet. De jeugd behaalde vele kampioenschappen. Op Facebook is onze jeugd vaak te vinden. Onze jeugd doet het goed, ook in de acties naast het voetbal, jeugdleden verkochten samen ruim 1750 loten met de Grote Clubactie, dit bracht onze club € 4.200,00 op. Maar meer leden betekent ook dat er meer vrijwilligers nodig zijn in de vorm van scheidsrechters, grensrechters, trainers en leiders. De jeugdafdeling doet een speciale oproep naar de voetballers van de selectie om ook eens een keertje klaar te staan voor onze jeugd. Tom Smits eindigt zijn verhaal met de hoop dat de selectie zijn oproep niet naast zich neerleggen

Sponsorcommissie.

De commissie heeft goede resultaten behaald, er is wederom meer dan € 20.000,00 binnengehaald, alle elftallen van SAB worden momenteel gesponsord. SAB heeft vele sponsors van groot tot klein, zonder deze sponsors kan SAB niet blijven bestaan op de manier die ze voor ogen hebben.

Accommodatiecommissie.

Het afgelopen seizoen is veel werk verzet door onze accommodatie, terras vernieuwd en uitgebreid, nieuw terrasmeubilair en ballenrekken. Ook voor 2024 staan er nog genoeg op stapel, zoals: zonnepanelen, kunststof kozijnen/deuren met HR ++ veiligheidsglas voor de hele kantine en een vaste luifel aan de voorkant van de kantine. 

Activiteitencommissie.

De commissie zorgt met de poortdiensten dat er geld binnenkomt voor allerlei activiteiten, afgelopen seizoen was dat Sinterklaasmiddag, een Kerstbingo en een Paasrally, al deze activiteiten werden een succes. 

Kantine commissie.

De kantine draait sinds kort op de namen van Irma en Anton. We werken nog steeds met vrijwilligers en dat verloopt prima, al komen we weleens wat mensen tekort, dus heb je tijd en zijn, meld je dan aan bij Irma.  

Verslag kascommissie. De kascontrole heeft plaatsgevonden op 8-11-2023 in het bijzijn van Pieter van Ginneke en Mike Laarhoven namens het bestuur en namens de kascommissie Jan Westerbeek en Peter van Koulil. Er werd een zéér goed gearchiveerde financiële boekhouding aangetroffen waar we ons bestuur dan ook hartelijk voor willen bedanken. De kascommissie wil nogmaals het bestuur bedanken met het behaalde resultaat en de kascommissie verleent het bestuur decharge voor het door haar gevoerde financiële beleid over seizoen 2022/2023.      

Verslag penningmeester. 

Alle jaaroverzichten hebben ter inzage gelegen, hier zijn geen vragen over gesteld. De jaarrekening wordt vastgesteld conform de concepten, het bestuur wordt gedechargeerd.     

Begroting 2023 – 2024.  

De begroting wordt vastgesteld, als de energielasten niet gaan oplopen zullen we we komend jaar een kleine winst gaan boeken.

Contributies. Het bestuur heeft besloten om m.i.v. januari 2024 een contributieverhoging door te voeren.      

 Verkiezingen dagelijks bestuur. Mike wordt door het bestuur voorgedragen als penningmeester, er zijn geen tegenkandidaten, Mike wordt unaniem benoemd.

Boegbeeld van SAB. In 2019 is deze prijs voor de eerste keer ingesteld. Irma Wirke is in november 2022 benoemd als het laatste boegbeeld, zij heeft nu besloten Tony Koevoets het boegbeeld te geven. Tony is al 2 jaar jeugdtrainer bij ons, hij volgt momenteel een scheidsrechterscursus, regelmatig fluit hij al op zaterdag enkele jeugdelftallen en hij traint ook nog eens onze keepertjes, kortom een echt boegbeeld voor SAB. 

Huldiging Jubilarissen.

Dick de Bruin wordt gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap. Jan Hermes en Cor van der Linden beiden voor het 55 jaar. Maurice van de Muijsenberg is 50 jaar lid en Jack Jansen 40 jaar. Louis Ossenblok, Erik Marijnissen, Dylan van de Muijsenberg, en Kevin Pistorius zijn 25 jaar lid. Ze krijgen allemaal een VVV bon en bloemen.

Rondvraag. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting. De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur