Nieuwjaarsreceptie kan helaas niet door gaan!

door | 14 dec 2020 | Bestuursmededelingen

Beste Leden van SAB,

Door corona zijn vrijwel alle voetbalactiviteiten helaas stil komen te liggen. Geen wedstrijden, beperkt trainen, kantine gesloten, geen clubavond en geen activiteiten. Een flinke domper voor het verenigingsleven bij ons clubske.

Hierdoor heeft het Hoofdbestuur moeten besluiten naast de ALV van 19 november ook de nieuwjaarsreceptie te moeten verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Wat betekent dat we een gezellig samenzijn gaan organiseren ter vervanging van de nieuwjaarsreceptie als alles weer mogelijk is als gevolg van corona. Hier zal ik dan over berichten.

Normaal gesproken wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie ook bekend gemaakt of het contract met de huidige trainer zal worden voortgezet of beëindigd. Mogelijk dat vele het al weten maar er is unaniem besloten om volgend seizoen met de huidige trainer, Martijn Malinka, door te gaan en het contract met een seizoen te verlengen. We hebben het volste vertrouwen in de aanpak van Martijn en feliciteren hem.

Bij deze wil ik alle vrijwilligers bedanken voor de inzet het afgelopen jaar maar vooral ook in deze vervelende corona tijd om er toch het beste van te maken.

Ik hoop  dat we weer snel volledig mogen gaan voetballen, incl. de derde helft.

Daarom wens ik, namens het hoofdbestuur, alle leden, alle vrijwilligers, alle sponsoren en een ieder die ons clubske een warm hart toe dragen:

Fijne Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond 2021.

Pieter van Ginneke, namens het bestuur van s.v. SAB Breda.