“Het hoort erbij”

door | 19 sep 2023 | Jeugd

Dat is een zin waarmee we van alles goed praten als het gebeurt. Van het afsteken van vuurwerk, tot het gooien van bier langs de lijn als ook de scheidsrechter niet positief verbaal bejegenen of in het ergste geval zelfs bedreigen. Diep in ons hart vinden we wellicht dat het niet kan, maar het gebeurt al jaren dus “hoort het erbij”.

Andere Mind-set

Maar hoort het er nog wel bij? Nu de escalaties in aantallen maar ook in impact toenemen. Wat we ons te weinig realiseren, is dat de maatschappij de laatste decennia enorm aan het veranderen is. Toenemende polarisatie, minder tolerantie naar elkaar toe en kortere lontjes (versterkt door de Corona tijd). Het wordt tijd voor een andere mind-set waarbij we 180 graden draaien qua gedrag en acceptatie van gedrag. Echter dat redden we als amateurverenigingen niet als het bij de BVO’s nog wel gebeurt.

Dus stel regels op maar handhaaf ze ook consequent. Het kan niet zo zijn dat er ’s middags een wedstrijd gestaakt wordt vanwege vuurwerk en bier gooien terwijl ’s avonds bij een andere wedstrijd dit wordt toegestaan.

Een vereniging moet een plaats zijn waar iedereen met plezier komt en zich veilig voelt. Maar ook een ander op gedrag durft aan te spreken. En niet verwacht wordt dat dit alleen een taak van het bestuur is. Het bestuur bepaalt beleid maar de uitvoering daarvan ligt net zo zeer bij de leden, vrijwilligers, ouders etc.

Ga het gesprek aan.

Daarom is het van belang dat we niet wegkijken maar het gesprek met elkaar aangaan. Persoonlijk en niet via de (groeps)app of mail. Sta open voor de mening van een ander, nieuwe inzichten kunnen verfrissend en vernieuwend zijn. En niet een andere veel gehoorde dooddoener: we doen het al jaren zo.

Verandering is de enige constante en sta daar dan ook voor open.