AVG – Nieuwe Europese Privacywetgeving

Beste SAB-leden, ouders/verzorgers van SAB-leden,

Het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn, dat vanaf 25 mei a.s. de nieuwe Privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingaat.

De afgelopen periode hebben we bij s.v.S.A.B. diverse AVG informatiebijeenkomsten bijgewoond en intern geïnventariseerd, om te kijken wat de gevolgen waren voor onze club.

Zie hieronder een aantal aandachtspunten:.

  • We krijgen te maken met strenge regels over hoe we met persoonsgegevens om moeten gaan.
  • We moeten kenbaar maken welke persoonsgegevens we allemaal verwerken en met welk doel we dit doen.
  • We moeten onze leden, de ouders/verzorgers de mogelijk bieden om gegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen als daar behoefte aan is.

We moeten nieuwe leden 3 extra vragen voorleggen. Deze zijn opgenomen in nieuwe aanmeldformulieren.

Het betreft de volgende vragen:

□ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van de gegevens van dit aanmeldformulier, zodat (mijn zoon/dochter)/(ik) deel kan nemen aan activiteiten die door s.v. S.A.B. en/of de K.N.V.B. worden georganiseerd;

□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van s.v. S.A.B. Deze is uiterlijk 24 mei 2018 terug te vinden op www.svsabbreda.nl  (de website van de vereniging);

□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden en het gebruik hiervan op de website van s.v. S.A.B., sociale media, flyers, posters en/of advertentie.

Wij hebben ervoor gekozen om onze bestaande leden deze 3 vragen niet persoonlijk voor te leggen, maar ze de mogelijk te bieden, indien zij niet akkoord zijn met 1 of meerdere vragen, dit via een mail aan ons kenbaar te maken.

Deze mail kan gestuurd worden naar penningmeester@svsabbreda.nl 

Vanaf vandaag is onze volledige Privacyverklaring terug te vinden op onze website. Deze staat onder de kolom De Club

Als daar aanleiding toe is, kan het zijn dat deze Privacyverklaring aangepast wordt.

Wij zullen steeds proberen deze verklaring zo up-to-date mogelijk te houden en wijzigingen te communiceren met onze leden, ouders/verzorgers.

Ingesloten ontvangen jullie de Privacyverklaring, zoals die vanaf vandaag op onze website terug te vinden is.

Mochten er nog vragen zijn, mail ze dan gerust naar penningmeester@svsabbreda.nl

Met sportieve groet
Bestuur s.v. S.A.B.

Vorige

Volgende